pl en

Kierunek Ekonomia

2024/2025, studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne