A A A
pl | en
2023/2024 niestacjonarne studia drugiego stopnia (po st. inżynierskich) UEP

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: nauk o jakości
  • nazwa kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji
  • studia: niestacjonarne drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Program niestacjonarnych studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji umożliwia nabycie kompetencji zarówno menadżerskich, jak i technicznych, które pozwalają na rozwiązywanie wielokryteriowych zadań z zakresu zarządzania i inżynierii procesów wytwórczych oraz wszelkich procesów pomocniczych w organizacji lub przedsiębiorstwie.

 

Absolwent studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole, podejmując decyzje związane z projektowaniem i oceną produktu lub procesu, także w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Program studiów obejmuje również przedmioty z zakresu zarządzania, zarządzania jakością, inżynierii materiałowej, technologii żywności i żywienia oraz ekonomii i finansów.  

 

Wykłady i ćwiczenia, realizowane w toku studiów, są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz praktyków z otoczenia gospodarczego Uniwersytetu. W ramach programu studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studenci mają możliwość wyboru wykładów związanych m.in. z bezpieczeństwem żywności, systemowym zarządzaniem jakością, marketingiem oraz aspektami środowiskowymi, a także przedmiotów specjalistycznych prowadzonych w języku obcym. 

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia menedżerska
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 A
Zarządzanie produktem
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 A
Prawo w działalności gospodarczej
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 A
Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Organizacja procesów produkcyjnych
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Egzamin 1 B
Projektowanie wyrobów żywnościowych
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Technologia procesów produkcyjnych
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Egzamin 1 B
Zarządzanie projektem
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 B
Konsumencka ocena produktów
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Polityka gospodarcza
Wykład: 9
1 Zaliczenie 1 A
Prognozowanie procesów gospodarczych
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 A
Zintegrowane systemy zarządzania
Wykład: 18, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Projektowanie opakowań
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Projektowanie wyrobów nieżywnościowych
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Techniki doskonalenia procesów produkcyjnych
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Egzamin 1 B
Wykład do wyboru - Blok 1
Wykład: 27
3 Zaliczenie 5 C
Konwersatorium
Wykład: 18
4 Zaliczenie 5 D(C)
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
4 Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Wykład: 9, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 9
2 Zaliczenie 1 A
Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwie
Wykład: 9
1 Zaliczenie 1 B
Badania rynkowe produktu i marki
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 B
Zarządzanie procesowe
Wykład: 9, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 9
1 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
Wykład: 9, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 B
Dobra praktyka produkcyjna i laboratoryjna
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 C
Wykład do wyboru - Blok 2
Wykład: 27
3 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
13 Zaliczenie 1 C