A A A
pl | en
2023/2024 niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: gospodarki międzynarodowej
 • nazwa kierunku: międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • studia: niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze odpowiada współczesnym potrzebom gospodarki światowej i krajowej. Kształcimy menedżerów gotowych do prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej w duchu zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem transformacji cyfrowej oraz specjalistów organizacji i instytucji krajowych i międzynarodowych. Zapewniamy rozwój kreatywności i analitycznego myślenia dzięki pracy w zespołach projektowych i wykładom praktyków biznesu.

 

Wyróżniki:

 • wiedza menedżerska uwzględniająca podwójną transformację: klimatyczną i cyfrową,
 • rozwój kreatywności i analitycznego myślenia dzięki pracy w zespołach i wykładom z praktykami biznesu,
 • nieobowiązkowe praktyki i staże w przedsiębiorstwach,
 • zajęcia w oparciu o materiały z Harvard Business School.

 

Na kierunku oferowane są dwie specjalności: biznes międzynarodowy, zrównoważona gospodarka światowa.

 

Profil absolwenta:

 • menedżerowie,
 • konsultanci,
 • specjaliści prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą,
 • specjaliści i kadra zarządzająca w administracji publicznej i organizacjach międzynarodowych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Integracja europejska
Wykład: 20
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Język obcy
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Mikroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 18
4 Zaliczenie 1 B
Prawo
Wykład: 18
3 Egzamin 1 A
Technologie informacyjne
Wykład: 10
Ćwiczenia: 10
3 Zaliczenie 1 B
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
Wykład: 20
Ćwiczenia: 20
6 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Makroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Podstawy marketingu
Wykład: 24
Ćwiczenia: 20
7 Zaliczenie 1 B
Rachunkowość finansowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
8 Egzamin 1 B
Statystyka opisowa
Wykład: 12
Ćwiczenia: 16
7 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Język obcy
Lektorat: 30
3 Egzamin 5 A
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 30
Ćwiczenia: 20
6 Egzamin 1 B
Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Wykład: 26
Ćwiczenia: 24
8 Egzamin 1 B
Specjalność: Biznes międzynarodowy
Specjalność: Zrównoważona gospodarka światowa
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse międzynarodowe
Wykład: 26
Ćwiczenia: 24
8 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
5 Zaliczenie 1 C
Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym wobec wyzwań cywilizacyjnych
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Specjalność: Biznes międzynarodowy
Specjalność: Zrównoważona gospodarka światowa
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Marketing międzynarodowy
Wykład: 24
Ćwiczenia: 20
7 Egzamin 1 B
Różnorodność kulturowa na świecie
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 A
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
5 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Biznes międzynarodowy
Specjalność: Zrównoważona gospodarka światowa
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
13 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Specjalność: Biznes międzynarodowy
Specjalność: Zrównoważona gospodarka światowa