A A A
pl | en
2022/2023 niestacjonarne studia drugiego stopnia UEP

Finanse, audyt, inwestycje

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: finansów i rynków finansowych
  • nazwa kierunku: finanse, audyt, inwestycje
  • studia: niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Finanse, audyt, inwestycje jest nowoczesnym i unikatowym kierunkiem studiów, przygotowanym dla studentów zainteresowanych specjalistyczną wiedzą oraz zgłębieniem tajników w zakresie: analizy finansowej, bankowości komercyjnej i centralnej, systemów walutowych, ubezpieczeń, instytucji należących do sektora pośrednictwa finansowego, podatków i finansów publicznych, rachunkowości, audytu, kontroli finansowej, rynków, inwestycji i instrumentów finansowych oraz planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz finansami gospodarstwa domowego. Zagadnienia te rozpatrywane są zarówno od strony teoretycznej, uwzględniającej najnowsze prace i wyniki badań z zakresu ekonomii i finansów, jak i od strony praktycznej zapewnianej przez specjalistów z instytucji finansowych oraz doświadczonych inwestorów.

 

Na kierunku oferowane są trzy specjalności: bankowość i ubezpieczenia, finanse, audyt i podatki, kontrola finansowa i rachunkowość.

 

Absolwenci kierunku to pracownicy instytucji finansowych, aktywni uczestnicy rynków finansowych, maklerzy, biegli rewidenci, pracownicy działów finansowych spółek, doradcy podatkowi i finansowi czy analitycy rynków finansowych. Mogą oni także znaleźć zatrudnienie w jednostkach sektora finansów publicznych oraz instytucjach systemowych sektora bankowego i  finansowego (KNF, KIR, BFG, NBP).

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Etyka gospodarcza
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Finanse publiczne
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 A
Makroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 A
Metody analizy zjawisk ekonomicznych i finansowych
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 A
Polityka pieniężna
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 A
Polityka społeczna
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Prawo i regulacje bankowe
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 B
Prawo ubezpieczeniowe
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse samorządu terytorialnego
Wykład: 18
Ćwiczenia: 8
5 Egzamin 1 B
Polityka gospodarcza
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Zaliczenie 1 A
Portfel inwestycyjny
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Rachunek kosztów
Wykład: 8
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Bankowość i ubezpieczenia
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Konwersatorium w języku obcym
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 D(C)
Matematyka finansowa
Wykład: 18
3 Egzamin 1 B
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 9
1 Zaliczenie 1 A
Ordynacja podatkowa i prawo dewizowe
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
3 Egzamin 1 B
Rachunkowość zarządcza
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
1 Zaliczenie 1 C
Standardy sprawozdawczości finansowej
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 B
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 A
Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Egzamin 1 B
Specjalność: Bankowość i ubezpieczenia
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Europejski system pieniężny
Wykład: 18
3 Egzamin 1 B
Finanse banków
Wykład: 18
3 Egzamin 1 B
Nadzór finansowy
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Rynek ubezpieczeń
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
6 Zaliczenie 1 C
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 A
Specjalność: Bankowość i ubezpieczenia
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość