A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia drugiego stopnia UEP

Rachunkowość i finanse biznesu

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: rachunkowości i finansów przedsiębiorstw
  • nazwa kierunku: rachunkowość i finanse biznesu
  • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Kierunek rachunkowość i finanse biznesu na studiach drugiego stopnia umożliwia studentom nabycie poszerzonej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów w biznesie, w tym przede wszystkim z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, controllingu, inwestycji kapitałowych, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych.

 

Studenci nabywają umiejętności oceny konsekwencji finansowych zdarzeń gospodarczych, przeprowadzania analiz działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewizji sprawozdań finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w aktywa rzeczowe oraz papiery wartościowe, a także podejmowania decyzji finansowych.  

 

Studenci mają możliwość zapoznania się z finansami i rachunkowością w ujęciu międzynarodowym - studia na kierunku rachunkowość i finanse biznesu umożliwiają chętnym uzyskanie kompetencji uznawanych przez The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 

Na kierunku oferowane są trzy specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa, rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA.

 

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy na samodzielnych stanowiskach zarówno w typowych przedsiębiorstwach, jak i firmach usługowych, takich jak np. biura rachunkowe, firmach doradczych, a także w instytucjach finansowych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Doktryny ekonomiczne i ich rozwój
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Ekonomia menedżerska
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Koncepcje zarządzania
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Podatki i strategie podatkowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Pośrednictwo finansowe
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Rachunkowość zarządcza
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Zarządzanie publiczne
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomiczna analiza decyzyjna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Fuzje i przejęcia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Prawo cywilne i handlowe
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Zaawansowane finanse przedsiębiorstwa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Specjalność: Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Polityka pieniężna
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Rachunkowość międzynarodowa
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie ryzykiem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Zarządzanie strategiczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Specjalność: Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Auditing
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Controlling
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Konwersatorium w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(B)
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
8 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Specjalność: Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA