A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia drugiego stopnia UEP

Analityka danych ekonomicznych

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: ekonomii
 • nazwa kierunku: analityka danych ekonomicznych
 • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Kierunek analityka danych ekonomicznych kładzie nacisk na rozwój kompetencji analitycznych (w odniesieniu do danych ilościowych i jakościowych), ich wykorzystanie do oceny polityk publicznych i przedsięwzięć biznesowych oraz na kształcenie umiejętności komunikowania wyników analiz.

 

Treści kształcenia na kierunku można przyporządkować do pięciu bloków tematycznych:

 • blok badawczy – metody ilościowe (przykładowe przedmioty: statystyka stosowana, analiza danych z R, badania ankietowe),
 • blok badawczy – metody jakościowe (badania fokusowe i wywiady pogłębione, studium przypadku i analiza dokumentów),
 • blok ewaluacji (quantitative evaluation methods),
 • blok polityk publicznych/wyzwań XXI wieku (problemy krajów rozwijających się, międzynarodowe stosunki gospodarcze),
 • blok komunikacyjny (wystąpienia publiczne, techniki prezentacji i wizualizacji danych).

 

Rozwijane w ramach kierunku kompetencje przydatne są we wszystkich zawodach, w których niezbędne są umiejętności analitycznego myślenia i stosowania metod badawczych – w marketingu, konsultingu, analizie biznesowej i doradztwie gospodarczym, publicystyce ekonomicznej. Dla akademicko zorientowanej części studentów kierunek ma być przygotowaniem do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej.

 

Przykładowe stanowiska pracy związane z kierunkiem to:  

 • analityk biznesowy,
 • analityk mediów,
 • specjalista ds. baz danych,
 • specjalista ds. prezentacji wizualnej,
 • konsultant Big Data,
 • specjalista ds. badań rynkowych,
 • pracownik naukowy, publicysta.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza danych z R
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Badania fokusowe i wywiady pogłębione
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Ekonomia sektora publicznego
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Etyka w badaniach naukowych
Wykład: 15
2 Egzamin 1 A
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 B
Polityka gospodarcza
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 A
Problemy krajów rozwijających się
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Statystyka stosowana
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Wprowadzenie do badań jakościowych
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Wystąpienia publiczne
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 A
Zarządzanie zespołem i komunikacja interpersonalna
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza regresji
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Computer-assisted qualitative data analysis
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
2 Egzamin 1 B
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Pracownia badawcza - metody ilościowe
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Studium przypadku i analiza dokumentów
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Techniki prezentacji i wizualizacja danych
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Wykłady do wyboru I
Wykład: 60
6 Zaliczenie 5 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Badania ankietowe
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Ekonomia heterodoksyjna
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Eksperymenty w badaniach społecznych
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
Komercjalizacja i komunikowanie rezultatów badań
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 C
Konwersatorium w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(A)
Pracownia badawcza - metody jakościowe
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
3 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru II
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Wykłady do wyboru III
Wykład: 90
9 Zaliczenie 5 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Quantitative evaluation methods
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
6 Zaliczenie 1 C
Wykłady do wyboru IV
Wykład: 90
9 Zaliczenie 5 C
Wykłady do wyboru V
Wykład: 60
6 Zaliczenie 5 C
Wyzwania na współczesnym rynku pracy
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Zrównoważony rozwój jako wyzwanie XXI wieku
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A