A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia drugiego stopnia UEP

Transition, Innovation and Sustainability Environments

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: gospodarki międzynarodowej
 • nazwa kierunku: Transition, Innovation and Sustainability Environments
 • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse
 • studia prowadzone w języku angielskim
 • studia prowadzone wspólnie przez cztery uczelnie: (Donau-Universität Krems (Austria), Universidade Nova de Lisboa (Portugalia), University College Dublin (Irlandia) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Rekrutacja na studia prowadzona przez Donau-Universität Krems (Austria).

 

Kierunek Transition, Innovation and Sustainability Environments (TISE) to unikatowy, transdyscyplinarny, innowacyjny i prestiżowy program akademicki skoncentrowany na systemach społecznych w transformacji. Jego ukończenie pozwoli na uzyskanie wspólnego dyplomu czterech uczelni, współprowadzących zajęcia: Donau-Universität Krems (Austria), Universidade Nova de Lisboa (Portugalia), University College Dublin (Irlandia) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Studenci poznają zasady działania i transformacji systemów społecznych, ich dynamikę oraz interakcje w zakresie nauki, technologii, etyki i ekonomii. Program wykorzystuje innowacyjne metody nauczania oraz szerokie instrumentarium, pozwalające analizować złożone problemy społeczno-gospodarcze oraz opracowywać wielowymiarowe strategie zrównoważonego rozwoju globalnej gospodarki.

 

Wyróżniki kierunku:

 • anglojęzyczne studia na 4 europejskich uczelniach w 4 krajach, w każdym kraju realizowany jest jeden semestr studiów, zakończone wspólnym dyplomem,
 • holistyczne i transdyscyplinarne podejście do analizy problemów społecznych i gospodarczych,
 • duży nacisk na aplikacyjność zdobytej wiedzy, współpraca z praktyką gospodarczą, innowacyjne metody nauki i nauczania, ciekawe przedmioty dydaktyczne.

 

Zawody, które może wykonywać absolwent:

 • Właściciel firmy
 • Dyrektor generalny/ Kierownik operacyjny (różne działy w organizacji)
 • Specjalista ds. organizacyjnych
 • Analityk rynkowy
 • Specjalista pracy socjalnej
 • Doradca/konsultant
 • Nauczyciel
 • Badacz/naukowiec

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Cyber culture
Wykład: 48
10 Zaliczenie 1 B
Cyberspace, Media and Interaction
Wykład: 48
10 Zaliczenie 1 B
Elective course
Wykład: 48
10 Zaliczenie 5 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Elective course
Wykład: 24
5 Zaliczenie 5 B
Information Ethics
Wykład: 24
5 Zaliczenie 1 B
Internship
Praktyki: 120
5 Zaliczenie 1 B
Research Methods/Applied Research Methods
Wykład: 24
5 Zaliczenie 1 B
Topics in Digital Media
Wykład: 24
10 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Applied quantitative methods for economic analysis
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 B
Data Analysis using VBA
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 B
Economics of transition and institutional change
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Elective course
Wykład: 60
8 Zaliczenie 5 B
International entrepreneurship
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Internet of Things
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Complexity Science and Social System Theories
Wykład: 40
5 Egzamin 1 B
Master’s Thesis
Seminarium: 20
15 Zaliczenie 1 B
System Models, Agents of Change & Coupled Systems in Transition
Wykład: 50
5 Egzamin 1 B
Transdisciplinary Field Research Training (TFRT)
Wykład: 20
5 Zaliczenie 1 B