A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia drugiego stopnia UEP

Product and Process Management

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: nauk o jakości
  • nazwa kierunku: Product and Process Management
  • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości
  • studia prowadzone w języku angielskim

 

Anglojęzyczne studia magisterskie na kierunku Product & Process Management (PPM) zapewniają absolwentom kompetencje zawodowe i specjalistyczną wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania produktami i procesami, ich aspektami ekonomicznych i technologicznych zarówno w lokalnych, jak i międzynarodowych organizacjach.

 

Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia studentom nabycie multidyscyplinarnych kwalifikacji. Połączenie umiejętności menedżerskich z wiedzą i kompetencjami technicznymi sprawia, że absolwenci PPM potrafią projektować nowe i rozwijać istniejące procesy i produkty, prowadzić działania marketingowe i biznesowe czy też planować prace badawczo-rozwojowe. Absolwenci studiów magisterskich mogą pracować w międzynarodowej grupie, zarządzać zespołami współpracowników, działać i myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

 

Zajęcia w toku studiów magisterskich na kierunku Product & Process Management prowadzone są przez kadrę naukowo-dydaktyczną oraz praktyków biznesu. Ujęte w programie studiów wykłady poparte są praktycznymi zajęciami projektowymi i laboratoryjnymi. W ramach programu studenci dobierają zajęcia według swoich preferencji i zainteresowań, które dotyczą projektowania i komercjalizacji produktów, systemowego zarządzania jakością lub innowacyjnych rozwiązań w procesach produkcyjnych zgodnych z założeniami zrównoważonej gospodarki.

 

Zobacz pełny opis kierunku

BHP on line (1 sem.)
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Brand and product market research
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Data analysis
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 A
Ethics
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 A
Food quality and safety
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Lectures with the practitioners
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 C
Managerial economics
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Packaging design
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Product management
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 A
Technology and engineering of production processes
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Basics of intellectual property protection
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Cost management in enterprises
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Economic policy
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Facultative lecture
Wykład: 15
1 Zaliczenie 5 B
Food product design
Wykład: 15
Ćwiczenia: 45
5 Zaliczenie 1 C
Instrumental methods of production process control
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 B
Lectures with the practitioners
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 C
Non-food products quality and safety
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Production process design
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Software supported risk and process management
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Specialization facultative lectures
Wykład: 15
1 Zaliczenie 5 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Facultative lecture
Wykład: 45
3 Zaliczenie 5 B
Foreign lecturer classes
Wykład: 60
4 Zaliczenie 1 B
Lectures with the practitioners
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 C
MA seminar
Seminarium: 30
2 Zaliczenie 1 C
Management systems' audit
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Non-food product design
Wykład: 15
Ćwiczenia: 45
5 Zaliczenie 1 C
Price and distribution management
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 C
Production processes improvements methods and techniques
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Specialization facultative lectures
Wykład: 60
4 Zaliczenie 5 C
Statistical process control in practice
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Facultative lecture
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Foreign lecturer classes
Wykład: 60
4 Zaliczenie 1 B
Lectures with the practitioners
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 C
MA seminar
Seminarium: 30
2 Zaliczenie 1 C
Preparation of Diploma Thesis
20 Zaliczenie 0 C
Specialization facultative lectures
Wykład: 15
1 Zaliczenie 5 C