A A A
pl | en
2018/2019 stacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) Wydział Towaroznawstwa

Towaroznawstwo

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Chemia ogólna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
8 Egzamin 1 A
Matematyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Podstawy organizacji i zarządzania
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Ochrona środowiska
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Podstawy marketingu
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Prawo (ochrona własności intelektualnej)
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Wstęp do towaroznawstwa
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 B
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 C
Chemia organiczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Metody fizykochemiczne w towaroznawstwie
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
7 Zaliczenie 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Język obcy 2
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Biochemia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Analiza instrumentalna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Inżynieria materiałowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
8 Egzamin 1 B
Zarządzanie jakością
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
8 Egzamin 1 B
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Język obcy 2
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Język obcy 2
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Mikrobiologia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 45
5 Egzamin 1 A
Analiza sensoryczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Badania rynkowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Informatyka w towaroznawstwie
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Technologia i inżynieria procesów produkcyjnych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
8 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Makroekonomia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Podstawy rachunkowości
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Towaroznawstwo żywności
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
8 Egzamin 1 B
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Język obcy 2
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Wykład specjalnościowy
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wykład specjalnościowy
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Ekologia wyrobów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Grafika inżynierska
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Opakowalnictwo i przechowalnictwo
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Przedmiot techniczny do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Przedmiot techniczny do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Przedmioty humanistyczne
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Statystyczne sterowanie procesem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Praktyka
2 Zaliczenie 1 C
Wykład specjalnościowy
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
15 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem