A A A
pl | en
2018/2019 stacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) Wydział Towaroznawstwa

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Elementy fizyki i metrologii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
8 Egzamin 1 A
Matematyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Podstawy organizacji i zarządzania
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
7 Egzamin 1 A
Ekologia i ochrona środowiska
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Elementy informatyki
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Przyrodnicze podstawy jakości
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Prawo gospodarcze
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 C
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 C
Elementy chemii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Marketing przemysłowy
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Język obcy 2
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Instrumentalne metody kontroli procesu produkcyjnego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Inżynieria materiałowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Zarządzanie środowiskowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Badania operacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Język obcy 2
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Język obcy 2
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Makroekonomia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
6 Egzamin 1 A
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Przedmiot techniczny do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Technologia i inżynieria produkcji opakowań
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Informatyka w pracach inżynierskich
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 C
Organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie technologią
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Materiałoznawstwo
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Projektowanie proekologiczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Przedmioty techniczne do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Statystyczne sterowanie procesem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Technologia i inżynieria produkcji opakowań
Wykład: 30
Ćwiczenia: 60
7 Egzamin 1 B
Technologia żywności
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Język obcy 2
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Grafika inżynierska
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Inżynieria produkcji żywności
Wykład: 30
Ćwiczenia: 60
8 Egzamin 1 B
Metody kontroli zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
8 Egzamin 1 B
Przedmioty humanistyczne
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Maszynoznawstwo i aparatura procesowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 C

*Praktyka w wymiarze 60 godzin

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Biotechnologia
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 A
Logistyka procesu produkcyjnego
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Ochrona własności przemysłowej
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Praktyka
2 Zaliczenie 1 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
15 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 C