A A A
pl | en
2021/2022 stacjonarne III stopień UEP

Doctoral school

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Applied Econometrics
Classes: 30
2 Assessment 1 0
History and Methodology of Economic Sciences
Lectures: 30
2 Exam 1 0
Scientific Research Design 1
Classes: 12
1 Assessment 1 0
Doctoral seminar
Classes: 5
1 Assessment 1 0
Applied statistics
Lectures: 15
Classes: 30
3 Exam 1 0
Publishing Workshop 1
Classes: 8
1 Assessment 1 0
Joint lectures and workshops/classes
Lectures: 12
1 Assessment 1 0
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Methods of quantitative and qualitative research
Classes: 30
2 Assessment 1 0
Scientific Research Design 2
Classes: 16
2 Assessment 1 0
Main specialisation subjects
Lectures: 60
Classes: 24
6 Assessment 5 0
Doctoral seminar
Classes: 10
1 Assessment 1 0
Joint lectures and workshops/classes
Lectures: 8
1 Assessment 1 0

Do wyboru oferta przygotowana w oparciu o tematykę rozpraw doktorskich, z zakresu (C 10/1 ECTS): ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, nauki o jakości.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Praktyka zawodowa
- Assessment 0
Main specialisation subjects
Classes: 60
4 Assessment 5 0
Doctoral seminar
Classes: 10
1 Assessment 1 0
Publishing Workshop 2
Classes: 12
1 Assessment 1 0
Wprowadzenie do dydaktyki akademickiej
Classes: 12
1 Assessment 1 0
Joint lectures and workshops/classes
Classes: 10
1 Assessment 1 0
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Elective specialty seminars 1
Classes: 10
1 Assessment 1 0
Elective specialty seminars 2
Classes: 10
1 Assessment 1 0
Praktyka zawodowa
- Assessment 0
Doctoral seminar
Classes: 10
1 Assessment 1 0
Joint lectures and workshops/classes
Classes: 16
1 Assessment 1 0

Do wyboru oferta przygotowana w oparciu o tematykę rozpraw doktorskich, z zakresu (C 10/1 ECTS): ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, nauki o jakości.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Ethics in scientific research and intellectual property’ s protection
Lectures: 12
1 Assessment 1 0
Philosophy of Science
Lectures: 16
1 Assessment 1 0
Praktyka zawodowa
- Assessment 0
Doctoral seminar
Classes: 10
1 Assessment 1 0
Joint lectures and workshops/classes
Classes: 8
1 Assessment 1 0
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Elective specialty seminars
Classes: 10
1 Assessment 1 0
Praktyka zawodowa
- Assessment 0
Doctoral seminar
Classes: 10
1 Assessment 1 0
Joint lectures and workshops/classes
Classes: 8
1 Assessment 1 0
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Praktyka zawodowa
- Assessment 0
Doctoral seminar
Classes: 10
1 Assessment 1 0
Joint lectures and workshops/classes
Classes: 8
1 Assessment 1 0
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Praktyka zawodowa
- Assessment 0
Doctoral seminar
Classes: 10
1 Assessment 1 0
Joint lectures and workshops/classes
Classes: 8
1 Assessment 1 0