A A A
pl | en
2020/21 Full-time Second-cycle programme UEP

Zarządzanie

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Doktryny ekonomiczne i ich rozwój
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Ekonomia menedżerska
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Ekonomiczna analiza decyzyjna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Koncepcje zarządzania
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Prawo cywilne i handlowe
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Rachunkowość zarządcza
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Zarządzanie procesami
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Historia myśli organizacyjnej
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Nauki o organizacji
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Seminarium
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
Zachowania nabywców
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Zarządzanie logistyczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie strategiczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Speciality: Handel i marketing
Speciality: Komunikacja w biznesie
Speciality: Wycena nieruchomości
Speciality: Zarządzanie Projektami
Speciality: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Speciality: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Speciality: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Finanse publiczne
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Gospodarowanie nieruchomościami
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Seminarium
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
Strategie marketingowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Zarządzanie usługami
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Speciality: Handel i marketing
Speciality: Komunikacja w biznesie
Speciality: Wycena nieruchomości
Speciality: Zarządzanie Projektami
Speciality: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Speciality: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Speciality: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Konwersatorium w języku obcym do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 0 D(B)
Seminarium
Ćwiczenia: 30
8 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie publiczne
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Zarządzanie sprzedażą
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Speciality: Handel i marketing
Speciality: Komunikacja w biznesie
Speciality: Wycena nieruchomości
Speciality: Zarządzanie Projektami
Speciality: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Speciality: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Speciality: Zarządzanie zasobami ludzkimi